LIVE & STUDIO opnames voor de culturele sector
Unieke momenten vastleggen in GELUID of BEELD

Iedereen houdt van mooie herinneringen aan prachtige ogenblikken die men heeft beleefd?
Muzikale opvoeringen waarin je waarschijnlijk zielsveel energie hebt gestopt.
Bijzondere uitvoeringen die maar zelden plaatsvinden.
We hebben er graag herinneringen van. Het zijn dingen om te koesteren.
Projecten waaraan je maanden hebt gewerkt, vastleggen op een digitaal medium.

Het hoeft je geen fortuin te kosten!

Alle apparatuur is op deze mobiliteit voorzien en kan worden opgesteld in ruimtes met de meest uiteenlopende dimensies. De karakteristieken van de ruimte, de wensen van de uitvoerders en de authenticiteit van de muziek moeten zo natuurgetrouw als mogelijk worden benaderd zodat de opname een juiste evocatie bij de luisteraar teweeg brengt.
De rol en keuze van elk element uit de ketting van aangewende technische apparaten is hierbij essentieel. De zuiverheid van het opgenomen bronmateriaal bepaalt mede het artistieke karakter van het eindresultaat. Niet op zijn minst is natuurlijk de post-productie van zeer groot belang. Het afwerken van een opname vergt artisiteke inleving bij het balanceren, kleuren, dimensioneren en monteren.

Aan al deze punten schenken wij maximale aandacht.

Thumbnail Image

Loepzuivere kwaliteit !

Je verwacht kwaliteit, ook al heb je geen grote budgetten te besteden. De honderden concerten die het vrijwilligersplatform reeds capteerde, mochten steeds rekenen op de lovende appreciatie van de opdrachtgevers. Deze resultaten worden ondermeer bereikt door voortdurende investeringen in nieuwe technologie. De sleutel van het succes ligt evenwel in het enthousiasme waarmee de vrijwilligers, uit liefde voor de muziek, hun multi-disciplinaire kennis op de vereiste domeinen aanwenden. De vrijwilligers zijn mensen met een doorgedreven ervaring in hun specialisme. De kwaliteit wordt mede verzekerd door een grondige voorbereiding en een meticuleuze afwerking. Het steekt bij RECORDA niet op een uurtje. Verder in deze webstek vindt u tal van voorbeelden om u te overtuigen.

Geniet ervan !
Thumbnail Image

Geen verrassingen !

De culturele sector staat onder hoge financiële druk. Nochtans is cultuur het enige wat een beschaving in evenwicht houdt. Precies ook daarom wordt een opnameproject bij RECORDA steeds tegen vooraf gekende (zeer haalbare) kostprijs uitgevoerd. De opnames en de post-productie gebeuren tegen een forfaitaire kostprijs. Een evaluatie-resultaat wordt u vervolgens in de "cloud" ter beschikking gesteld. Achteraf kan u tegen een vooraf gekende kostprijs opteren voor een volledig vrij te downloaden versie of duplicatie op CD-R of DVD+R of replicatie op CD of DVD. Er is evenwel in geen enkele omstandigheid sprake van een verdere afname verplichting. Er komen dus geen budgettaire verrassingen om de hoek kijken. Ook al vergt één en ander meer werk dan voorzien, de kwaliteit prevaleert steeds bij RECORDA, maar dit verandert de afgesproken prijs niet. Voor alle duidelijkheid, wij maken de opname op de lokatie die jij wenst waar ook in België, en dit zonder bijkomende verplaatsingskosten.

Thumbnail Image

Meer dan een opname !

Een geluids- en/of beeldopname van een concert vergt een degelijke voorbereiding en een uiterst verzorgde post-productie van het opgenomen bronmateriaal. Maar daarmee is de kous niet af. Bij RECORDA dekken wij al uw behoeften af, zoals een zoneclips. Het eindproduct kan volgens uw wensen worden gedupliceerd of gerepliceerd. Dit vereist de aanmaak van een correct gecodeerde master. Om het resultaat presenteerbaar te maken is er ook drukwerk nodig voor de Jewel Case verpakking of de DVD Box. Al deze zaken neemt RECORDA ook voor zijn rekening. Enkel wanneer je het eindproduct commercieel aanbiedt, dient u zich nog in orde te stellen met de SABAM verplichtingen. Voor de afhandeling hiervan verrichten wij indien gewenst en op uw uitdrukkelijk verzoek wel gratis de vereiste administratieve taken. Maar er is nog meer ...

Lees verder !